U    kunt    op    deze    website    alle    informatie vrijblijvend    bekijken.    Dirkie    behoudt    alle rechten   met   betrekking   tot   op   deze   web- site    gepresenteerde    teksten,    afbeelding- en   en   andere   materialen   waarop   de   au- teurswet van toepassing is. Op    het    downloaden    en    printen    van    de geboden   informatie   voor   eigen   persoon- lijk   gebruik   na,   is   het   niet   toegestaan   om de   inhoud   van   deze   website,   zonder   uit- drukkelijke    schriftelijke    toestemming    van Dirkie,    over    te    nemen,    te    vermenigvul- digen   of   op   welke   wijze   dan   ook   te   distri- bueren of openbaar te maken.
Disclaimer
Gebruiksvoorwaarden website
Aansprakelijkheid inhoud website
Alle   informatie   op   deze   website   is   te   goeder trouw   en   uitsluitend   voor   algemene   informa- tiedoeleinden      gepubliceerd.      Dirkie      geeft geen    garanties    over    de    volledigheid,    be- trouwbaarheid   en   nauwkeurigheid   van   deze informatie.   Elke   actie   die   u   onderneemt   op basis   van   de   informatie   die   u   op   deze   web- site vindt, is strikt op eigen risico. Dirkie   is   niet   aansprakelijk   voor   verlies   en/of schade   in   verband   met   het   gebruik   van   deze website.   Deze   website   bevat   links   naar   ande- re   sites,   diensten   en   bronnen   op   het   inter- net.   Dirkie   heeft   controle   noch   verantwoor- delijkheid   over   deze   andere   sites,   diensten en   bronnen.   Hoewel   Dirkie   ernaar   streeft   om alleen   kwaliteitslinks   naar   nuttige   en   ethische websites   te   bieden,   heeft   Dirkie   geen   contro- le   over   de   inhoud   en   aard   van   deze   sites. Deze   links   naar   andere   websites   impliceren geen    aanbeveling    voor    alle    inhoud    die    op deze    sites    te    vinden    is.    Site-eigenaren    en inhoud   kunnen   zonder   voorafgaande   kennis- geving   worden   gewijzigd   en   kunnen   plaats- vinden   voordat   Dirkie   de   mogelijkheid   heeft om    een    ​​link    te    verwijderen    die    mogelijk 'slecht' is geworden. Verder   erkent   u   en   gaat   u   ermee   akkoord   dat Dirkie   niet   direct   of   indirect   verantwoordelijk of   aansprakelijk   is   voor   enige   schade   of   ver- lies   veroorzaakt   door   of   in   verband   met   het gebruik    van    of    het    vertrouwen    op    inhoud, evenementen,   goederen   of   diensten   die   be- schikbaar   zijn   op   een   dergelijke   site,   dienst   of bron.   Alle   transacties   die   u   hebt   met   derden die   u   tijdens   het   gebruik   van   deze   website hebt   gevonden,   zijn   tussen   u   en   de   derde partij,   en   u   stemt   ermee   in   dat   Dirkie   niet aansprakelijk    is    voor    enig    verlies    of    enige claim   die   u   heeft   tegen   een   dergelijke   derde partij.
U bent hier: Home / Disclaimer
Kunstwerk: “In het Zaad Geschoten” Prijsoverzicht Digitale licentie Materialen Hoe het werkt Kunstwerken Over Dirkie
Gebruik website
Kunst aan de wand
Dirkie
Materialen Levertijd en bezorging Klachten en retourneren Algemene voorwaarden Hoe het werkt Privacyverklaring Disclaimer Kunstwerken Over Dirkie Contact
Kunst op de computer
Digitale licentie Voorwaarden digitale licentie
Telefonische bereikbaarheid
Maandag t/m vrijdag: 08:30 uur - 13:30 uur 18:00 uur - 20:00 uur
Bereikbaarheid tijdens schoolvakanties
Maandag t/m vrijdag: 18:00 uur - 20:00 uur
Telefoonnummer  
Algemeen
Prijsoverzicht Betaalmogelijkheden Home
DIRKIE DIGITALE KUNSTWERKEN
HOME I TOP I CONTACT