Meer vrijheid
Digitale licentie
Er   zijn   situaties   waarbij   Ik   me   kan   inbeelden   dat het   bezitten   van   een   kunstwerk   in   digitale   vorm u misschien beter uitkomt. Een   voorbeeld   die   ik   me   kan   bedenken   is   dat   u misschien   een   vast   adres   heeft   voor   het   maken van   uw   wanddecoraties.   In   dat   geval   kan   ik   me voorstellen   dat   u   het   digitale   kunstwerk   daar   ook zou    willen    laten    afdrukken    om    de    samenhang van uw interieurstijl te waarborgen. Een   ander   voorbeeld   die   in   mijn   gedachte   komt, is   dat   u   mogelijk   het   kunstwerk   in   digitale   vorm op een scherm zou willen tentoonstellen. Kortom,   in   dit   technologisch   tijdperk   is   er   meer mogelijk   dan   voorheen   en   voor   diegenen   die   van deze    technieken    gebruik    willen    maken    stel    ik daarom   ook   een   digitale   versie   van   mijn   kunst- werk beschikbaar. Zo   kunt   u   bij   mij   een   digitaal   exemplaar   van   het kunstwerk   ontvangen   bij   aankoop   van   een   digi- tale   licentie.   Onder   voorwaarden   van   die   licentie kunt   u   dan   zelf   beslissen   of   u,   en   bij   wie   u   bij- voorbeeld    een    wanddecoratie    van    het    digitale kunstwerk   zou   willen   laten   maken   en   of   u,   en waar   u   het   kunstwerk   in   digitale   vorm   kan   ten- toonstellen.
Gebruiksvoorwaarden digitale licentie
Privé licentie
Zakelijke licentie
De afbeelding binnen huiselijk kring vertonen.
De    afbeelding    afdrukken    of    te    laten    afdrukken door   een   erkende   drukker   voor   een   wanddecoratie, textieldecoratie of ornament in uw eigen huis.
Een   kopie   van   de   afbeelding   met      een   maximale resolutie   van   800   pixels   in   de   breedte   op   het   in- ternet te plaatsen of te delen met derden.
De   afbeelding   zowel   vertonen   op   een   scherm   als het   fysiek   tentoonstellen   in   de   vorm   van   een   wand- decoratie,    textieldecoratie,    ornament,    etc.    in    alle publieke   ruimtes   waar   u   (mede-)   eigenaar   van   bent, waaronder    bijvoorbeeld    een    winkel,    restaurant, hotel, kantine, receptie, vergaderruimte, etc..
De   afbeelding   in   een   hogere   resolutie   dan   800 pixels   in   de   breedte   op   enig   manier   te   delen   met derden,   door   het   bijvoorbeeld   via   email   te   ver- sturen,   te   plaatsen   op   het   internet   of   te   kopieëren naar   geheugenruimte   zoals   bijvoorbeeld   externe hardeschijven,     geheugenkaartjes,     cloudopslag, etc. waar u zelf niet de eigenaar van bent.
De   afbeelding   in   zowel   digitale   als   fysieke   vorm door   te   verkopen   in   welk   formaat   of   resolutie dan ook.
De afbeelding voor derden, zowel gratis als tegen betaling af te laten drukken.
Gebruikmaking
X
Verboden
V
Toegestaan
V
Toegestaan
X
Verboden
X
Verboden
X
Verboden
X
Verboden
X
Verboden
X
Verboden
V
Toegestaan
V
Toegestaan
V
Toegestaan
V
Toegestaan
V
Toegestaan
Het digitale pakket
Inhoud
De   inhoud   van   het   digitale   pakket   bestaat   uit twee   JPEG-bestanden   van   het   kunstwerk;   één met   een   hoge   resolutie   bestemd   voor   druk- werk   en,   de   ander   (twee)   met   een   lage   resolu- tie, bestemd voor het delen online. Daarbij   ontvangt   de   klant   ook   twee   PDF-be- standen,    waarvan    één    (1)    het    licentiebewijs met   de   gegegevens   van   de   klant,   en   de   an- der   (2)   bevat   de   voorwaarden   van   een   digi- tale licentie.
Levertijd
U   ontvangt   het   digitale   pakket   per   email,   15   da- gen   na   aankoop   van   een   licentie.   U   heeft   dan   14 dagen   bedenktijd   (herroepingsrecht)   om   te   be- slissen   of   u   het   digitale   pakket   daadwerkelijk   in ontvangst wenst te nemen. Wenst   u   het   digitale   pakket   eerder   te   ontvangen, dan   is   dat   mogelijk.   De   wet   vereist   bij   een   leve- ring   binnen   14   dagen   van   digitale   inhoud   zonder een   materiële   drager,   dat   ik   u   vraag   voorgaande aan    de    overeenstemming    om    te    verklaren    af- stand   te   doen   van   uw   herroepingsrecht.   Als   u   bij het   bestellen   verklaard   dat   u   afstand   neemt   van uw   herroepingsrecht,   dan   zal   ik   het   digitale   pak- ket binnen 24 uur leveren. Ik   werk   niet   met   geautomatiseerde   systemen   en behandel   iedere   bestelling   persoonlijk,   waardoor de   levertijd   wat   langer   kan   zijn,   dan   dat   u   mis- schien   gewend   bent   bij   het   kopen   van   digitale producten.
Auteursrecht
Het   is   belangrijk   dat   u   beseft,   dat   u   na   aankoop van   een   digitale   licentie,   niet   de   eigenaar   bent van    het    digitale    kunstwerk.    Het    auteursrecht blijft   bij   mij,   de   maker.   U   koopt   namelijk   niet   het digitale   kunstwerk,   maar   een   licentie   om   het   digi- tale   kunstwerk,   onder   de   bovengenoemde   voor- waarden   voor   onbepaalde   tijd   te   mogen   gebrui- ken.   Het   niet   naleven   van   de   gebruiksvoorwaar- den   van   de   licentie   kan   bij   ernstig   inbreuk   op   het auteursrecht   leiden   tot   een   gang   naar   de   rech- ter.   Wees   daarom   a.u.b.   zorgvuldig   in   de   omgang met het geleverde digitale kunstwerk.
De   licentie   zelf   is   ook   niet   overdraagbaar.   Het   is dan   ook   niet   toegestaan   deze   te   verkopen   of   te geven   aan   derden.   De   licentie   is   op   uw   naam   en daarom    mag    het    digitale    kunstwerk    in    strikte zin, uitsluitend door u gehanteerd worden.
Eigendom
Niet overdraagbaar
Het   kopen   van   een   licentie   betekent   niet   dat   u de   eigenaar   bent   van   het   kunstwerk,   maar   dat u   toestemming   heeft   het   kunstwerk   onder   de voorwaarden van de licentie te gebruiken. De   digitale   licentie   die   ik   u   verleen   is   levenslang geldig,   waarbij   de   licentie   die   exclusief   aan   u   is toegewezen, niet overdraagbaar is.
Heeft u vragen
Of specifiekere wensen
?
Bel dan gerust!
Koop een digitale licentie en ontvang het digitale kunstwerk in digitale vorm per e-mail
Geldigheidsduur gebruik
Neem   a.u.b.   het   onderstaande   overzicht   zorg- vuldig   door   om   inbreuk   op   de   auteurswet   te voorkomen.   In   het   overzicht   vindt   u   welk   ge- bruik   wel   en   niet   is   toegestaan   bij   een   privé   of zakelijke   licentie.   Zo   kunt   u   beslissen   welke   li- centie het beste bij u past.
Privé of zakelijke licentie
Overzicht gebruiksvoorwaarden digitale licentie
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
U bent hier: Home / Digitale licentie
Kunstwerk: “Van Water tot Water” Prijsoverzicht Digitale licentie Materialen Hoe het werkt Kunstwerken Over Dirkie
Gebruik website
Kunst aan de wand
Dirkie
Materialen Levertijd en bezorging Klachten en retourneren Algemene voorwaarden Hoe het werkt Privacyverklaring Disclaimer Kunstwerken Over Dirkie Contact
Kunst op de computer
Digitale licentie Voorwaarden digitale licentie
Telefonische bereikbaarheid
Maandag t/m vrijdag: 08:30 uur - 13:30 uur 18:00 uur - 20:00 uur
Bereikbaarheid tijdens schoolvakanties
Maandag t/m vrijdag: 18:00 uur - 20:00 uur
Telefoonnummer  
Algemeen
Prijsoverzicht Betaalmogelijkheden Home
DIRKIE DIGITALE KUNSTWERKEN
HOME I TOP I CONTACT